Tiede ja taide

(See English summary of the text below.)

Keskustelimme tuossa taannoin ystäväni kanssa tieteen ja taiteen suhteesta. Lähinnä siitä, miksi näitä tunnutaan pidettävän toistensa vastakohtina, kun tosiasiassa ne ovat hyvin samanlaisia. Itse huomaan samaistuvani usein vaikkapa kirjailijoiden, mutta myös muiden luovien alojen ihmisten kokemuksiin.

Ihan konkreettisesti ajatellen, tieteen ja vaikkapa musiikin tekemisen prosesseja voidaan verrata ja huomata niiden samankaltaisuudet. Kuuntelin aiheesta esitelmän keväällä olleessa etnologian SIEF-kongressissa Santiago de Compostelassa Audur Vidarsdóttirilta (ks. kuva alla). Hän toi esille, kuinka sekä musiikin tekemisen että tutkimuksen aloittaminen molemmat ovat aluksi kasa kaoottisia ideoita ja fragmentteja. Virarsdóttir käytti vuorikiipeilymetaforaa: kuinka välillä vastassa tuntuu olevan pystyseinä, ja toisinaan matka on helppokulkuisempaa. Vuorikiipeilystä poiketen, niin taiteessa kuin tieteessäkin, valmiiksi tuleminen on kuitenkin epäselvempi tapahtuma. Teos on valmis kun se ”tuntuu” valmiilta, tai kun aika loppuu kesken ja työn on oltava valmis. ”Valmis” lienee sekä tieteessä, että taiteessa häilyvä konsepti, jonkinlainen tekijän päätös lopettaa tämän teoksen parissa työskentely. Tämän lisäksi valmista työtä yleensä esitellään: musiikkia esitetään keikoilla, kuvataidetta gallerioissa, akateemisia oivalluksia konferensseissa. Tähän jatkumoon voisi lisätä, että sekä tiede että taide altistetaan lisäksi toistuvasti yhteisön kritiikille, ja itseasiassa kritiikki kuuluu olennaisena osana asiaan.

Audur Vidarsdóttir SIEF-kongressissa pitämässä esitelmää.

Laajemmin, elämäntyyliä tarkastellessa, voi myös huomata tieteen ja taiteen samankaltaisuudet. Luovuus vaatii tilaa, työ lienee molemmilla aloilla toisinaan myös sitä, että ei tee aktiivisesti mitään. Tämä saattaa suorituskeskeisessä ja tuloksia arvostavassa yhteiskunnassa luoda olon, että ei saa aikaan niin paljon mitä täytyisi: pitäisi tehdä enemmän. Myös kritiikki ja vertailu muihin oman alan osaajiin luo helposti tunteita omasta huonommuudesta. Niin fiktiokirjailija kuin väitöskirjan kirjoittajakin voivat eksistentiaalisen kriisin kourissa todeta, että miksi minä edes yritän, olen ihan huono ja epäpätevä! Silti jokin voima saa yrittämään ja tavoittelemaan ”valmista” ja senkin jälkeen aina aloittamaan alusta. Kenties myös molempiin, tieteeseen ja taiteeseen, liittyy jonkinlainen kutsumusammatin kaiku, jokin tarve tutkia tiettyä ilmiötä, tai jokin tarve tuottaa tietynlaista taidetta. Minun on ainakin hankala ymmärtää, miksi joku valitsi tutkijan uran nykymaailmassa, ellei koe juuri jotakin tämänkaltaista tarvetta.

Erityisesti siksi näen nämä urat epähaluttavina, koska usein sekä tieteestä että taiteesta valmistuneita odottaa apurahojen haku ja kenties pätkätyöt. Kilpailu on kovaa. Tämän ohessa pitäisi omaa uraa edistää ja luoda uutta. Kun fokus on suurimman osan ajasta siinä, mistä saa toimeentulon seuraaviksi kuukausiksi, saattaa luovuus olla hitusen kiven alla.

//English summary//

Science and art are often thought of as two opposing ends. However, both share similarities, one of which is the creative process that Audur Vidarsdóttir described as mountain climbing in the SIEF congress this Spring (see picture above). Vidarsdóttir described both music making and the research process as first having a chaotic mess of bits and pieces, which then are constructed into a coherent piece of work that is proceeded by performances (e.g. music shows, conference presentations). In addition, the modern society that is centred around productivity does not value the creative process that involves also moments of seemingly doing nothing, even though these moments are essential. Art and science also share the certain precarious lifestyle of applying for grants or doing odd jobs (if even that). It is difficult to be creative and focus on your career in a situation where you need to worry about your financial situation.

Kuva: Audur Vidarsdóttir SIEF-kongressissa 2019 pitämässä esitelmää.
Photo: Audur Vidarsdóttir at the SIEF-congress 2019 giving a presentation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s